Kiedy komornik może zająć mieszkanie?

Dłużnik posiadający nieruchomość musi liczyć się z tym, że zostanie ona zajęta przez komornika. Jeśli nie dojdzie do zaspokojenia długu poprzez przejęcie wynagrodzenia, renty, emerytur czy ruchomości jak sprzęt RTV i AGD, to komornik zainteresuje się nieruchomościami należącymi do dłużnika. Może zająć jego mieszkanie, nawet gdy jest jedynie jego współwłaścicielem, a wartość długu jest o wiele mniejsza niż szacunkowa wartość lokalu. Co trzeba wiedzieć o zajęciu nieruchomości przez komornika?
Jak oddłużyć mieszkanie

Zajęcie mieszkania

Zajęcie mieszkania przez komornika jest efektem postępowania egzekucyjnego, które jest wdrażane gdy właściciel nieruchomości ma długi. Wierzyciel może zainicjować takie postępowanie przeciwko dłużnikowi, zwracając się wpierw do sądu. Gdy dojdzie do wydania prawomocnego orzeczenia sądu wraz z klauzulą wykonalności, to wierzyciel może uzyskać tytuł wykonawczy. Z takim tytułem udaje się do komornika i składa wniosek o wszczęcie egzekucji. Z tytułem wykonawczym komornik sądowy ma prawo zająć nieruchomość według przepisów art. 814 Kodeksu postępowania cywilnego.

Co oznacza zajęcie mieszkania przez komornika?

Uzyskanie tytułu wykonawczego przez komornika nie oznacza od razu, że mieszkanie zostanie zlicytowane na aukcji, a mieszkańcy eksmitowani. Zdarza się jednak, że od uzyskania tytułu wykonawczego do licytacji mija zaledwie kilka miesięcy. Przede wszystkim zajęcie nieruchomości przez komornika polega najpierw na dokonaniu wpisu zajęcia do księgi wieczystej mieszkania. Ta formalność może mocno nie wpływa na życie właściciela i mieszkańców zajętej nieruchomości, ale może spowodować, że jej zbycie będzie nieco utrudnione. Co prawda wpis do księgi wieczystej nie zakazuje sprzedaży nieruchomości, jednak może skutecznie odstraszyć potencjalnych nabywców.

Jakie mieszkanie może zająć komornik?

Komornik może zająć każde mieszkanie, którego właścicielem jest dłużnik. Nawet jeśli dłużnik w nim mieszka i to także wraz z rodziną. Nie ma też znaczenia, w jaki sposób wszedł w posiadaniem lokum, czy np. je kupił czy otrzymał w darowiźnie.

Czy komornik może zająć mieszkanie, którego dłużnik jest współwłaścicielem? W takiej sytuacji komornik może zająć udziały należące do dłużnika niezależnie od ich wielkości, czy ilości współwłaścicieli nieruchomości. Komornik nie może zasadniczo ściągać długu z rodziny, czyli nie zajmie mieszkania np. rodziców czy siostry dłużnika, jeśli on sam nie ma nieruchomości. Jedynie osoba mająca dług odpowiada przed komornikiem – chyba że sprawa dotyczy małżonków ze wspólnotą majątkową, wtedy egzekucja toczy się z ich wspólnego majątku.

Zameldowanie u rodziców a zajęcie komornicze

Zdarza się, że pełnoletni dłużnik jest wciąż zameldowany w domu rodziców. Może mieszkać gdzie indziej, w lokum wynajmowanym, ale zameldowanie ma u rodziców. Czy wtedy istnieje ryzyko, że to właśnie rodzinny dom zostanie zajęty przez komornika? Jeśli komornik uda się do mieszkania i zostanie poinformowany, że dłużnik tu nie mieszka na stałe, a jest tylko zameldowany, to musi odstąpić od czynności. Nie może zająć ruchomości w mieszkaniu ani samego mieszkania czy domu. Jak już wspomnieliśmy, nikt nie odpowiada za długi innej osoby, z wyjątkiem małżonków, zatem rodzice nie mogą stracić dachu nad głową za długi pełnoletniego dziecka.

Zamieszkiwanie u rodziców a zajęcie mieszkania

Co innego, gdy dłużnik faktycznie mieszka u rodziców i jest tam zameldowany. W takiej sytuacji komornik może w takim mieszkaniu przeprowadzić czynności związane z postępowaniem egzekucyjnym, zająć komputer, telewizor, sprzęt RTV.

Kiedy komornik może zlicytować mieszkanie?

W sytuacji, gdy jest zabezpieczone kredytem hipotecznym, a kredytobiorca nie spłaca należności. Wierzyciel, czyli bank, może zażądać sprzedaży mieszkania przez licytację. Inne specyficzne sytuacje, w których może dojść do licytacji nieruchomości, opisuje Ustawa o własności lokali. Wskazuje ona m.in., że wspólnota mieszkaniowa może żądać sprzedaży lokalu, jeśli właściciel długotrwale zalega z opłatami. Także gdy wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo gdy jego zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub części wspólnych uciążliwym.

Od jakiej kwoty komornik może zająć mieszkanie?

Za jaki dług komornik może zająć mieszkanie? Według aktualnie obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, organ egzekucyjny może zająć lokal: „jeżeli wysokość egzekwowanej należności głównej stanowi co najmniej równowartość jednej dwudziestej części sumy oszacowania”. Do licytacji mieszkania lub domu może dojść tylko wtedy, gdy dług właściciela względem jednego lub kilku wierzycieli przekracza 5% szacowanej wartości tej nieruchomości. Mogą to być zatem nawet niewielkie sumy, zwłaszcza gdy nieruchomość nie jest znacznej wartości.

Jak sprzedać zadłużone mieszkanie?

Co zrobić z mieszkaniem zajętym przez komornika? Sprzedaż takiej nieruchomości może być utrudniona ze względu na jej obciążenie. Istnieją jednak firmy zajmujące się skupem zadłużonych mieszkań. Negocjują warunki z wierzycielem, przeprowadzają transakcję sprzedaży i przejmują mieszkanie, dzięki czemu dłużnik pozbywa się kłopotu. Nie ponosi przy tym dodatkowych kosztów, bo firmy skupujące mieszkania zapewniają bezpłatną opiekę prawną dłużnikom.

Postępowanie egzekucyjne nie musi skończyć się dla dłużnika źle. Choć to trudna sytuacja, to zawsze jest jakieś wyjście. Samodzielna sprzedaż zajętego mieszkania nie wchodzi w grę, ale z pomocą specjalistycznych firm skupujących zadłużone nieruchomości można dokonać transakcji przeniesienia praw lokalu na kogoś innego. To pomoże wyjść z długów i pozbyć się kłopotliwego mieszkania zajętego przez komornika.

MASZ PYTANIA? ZADZWOŃ!

Chesz sprzedać nieruchomość? Masz dodatkowe pytania?
Nie czekaj! Zadzwoń lub napisz!